Проблема соціальної адаптації дітей з інтелектуальними вадами

Проблема соціальної адаптації дітей з інтелектуальними вадами залишається однією з найбільш актуальних та складних для вітчизняної спеціальної педагогіки і в цілому для суспільства. Практика свідчить, що частина випускників школи порушує норми поведінки. Несформованість уявлень про норми поведінки та нестійкість моральних переконань у розумово відсталих дітей вказує на не достатню успішність процесу їх адаптації у суспільстві. Отже, проблема соціалізації розумово відсталих дітей вимагає розробки додаткових методів та прийомів вчасного виявлення, а також попередження відхилень у процесі розвитку їх особистості.

Read more about Проблема соціальної адаптації дітей з інтелектуальними вадами

Концепцiя розвитку школи-iнтернату

Концепцiя розвитку Удайцівської школи-iнтернату
Концепцiя розвитку Удайцівської школи-iнтернату

І. Вступ

В сучасну епоху соціально-політичного розвитку України відкрилися нові перспективи змін в системі спеціальної освіти, пов’язані з новим ставленням до дітей з особливими потребами, з вирішенням питань їх соціалізації й інтеграції в суспільство.

Нині спеціальна освіта в Україні має складну, розгалужену і диференційовану систему навчально-виховних (корекційних) закладів, реабілітаційних і медико-педагогічних центрів, навчально-виховних комплексів, спеціальних (корекційних) класів при середніх закладах освіти та ін. Розвиток системи спеціальної освіти пов’язаний з подальшою диференціацією і вдосконаленням діючої мережі корекційних закладів, відкриттям нових типів закладів, в яких надається комплексна допомога і підтримка дітям з особливими потребами.

Read more about Концепцiя розвитку школи-iнтернату

Концепція родинного виховання

Мета створення системи роботи родинного виховання

  • Формувати в учнів моральні святині та істини, такі як: доброта, милосердя, справедливість, прагнення допомогти ближньому у скрутну хвилину.
  • Пробуджувати інтерес до всього корисного, морального.
  • Виховувати любов і повагу до батьків, дбайливе ставлення до природи та оточуючих.
  • Сприяти самоаналізу й самовихованню учнів через роздуми про найвищі моральні принципи, розвивати й поглиблювати їхні почуття честі та гідності, важливих для громадянської зрілості людини.
  • Запроваджувати систему напрямків роботи по соціалізації учнів з метою підготовки до дорослого життя.
  • Проводити  роботу по поновленню родинних зв’язків з батьками та родичами учнів, які мають статус “сиріт” та “дітей позбавлених батьківського піклування”.
  • Проводити роботу по вирішенню житлової проблеми та працевлаштування випускників.
  • Здійснювати соціальний супровід учнів протягом п’яти років після випуску.

Read more about Концепція родинного виховання

Програма розвитку Удайцівського навчально-реабілітаційного центру

Програма розвитку школи на 2012 - 2017 роки
Програма розвитку Удайцівського навчально-реабілітаційного центру на 2012 – 2017 роки

Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу (програма розвитку) КЗ «Удайцівський навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської облради на 2012 – 2017 роки
Тип програми
Програма розвитку.

Підстава для розробки програми
Необхідність удосконалення якості освітніх, реабілітаційних та корекційних послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі.

Read more about Програма розвитку Удайцівського навчально-реабілітаційного центру