Основні принципи корекційно-виховної роботи

Основне завдання навчання дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю – домогтися того, щоб ставши дорослими вони могли самостійно себе обслуговувати, виконувати в побуті і по можливості на виробництві спеціальні нескладні трудові операції, орієнтуватись в навколишньому середовищі.

Read more about Основні принципи корекційно-виховної роботи

Освіта дітей з особливими потребами: пошуки та перспективи

За останні роки в системі спеціальної освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку відбулися якісні зміни. У зв’язку з переходом загальноосвітньої школи на 12-річний термін навчання, удосконалено структуру спеціальної школи, всіх її видів. Зокрема, для спеціальних шкіл сліпих, слабозорих, глухих, слабочуючих дітей та дітей з церебральним паралічем передбачено 13-річний термін навчання: початкова школа – 1-4 класи, основна школа – 5-10 класи, старша школа – 11-13 класи. Для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, порушеннями психологічного розвитку та розумовою відсталістю термін навчання становить 10 років: 1-4 класи – початкова школа, 5-10 класи – основна школа. Для всіх дітей, які не отримали відповідної дошкільної освіти, у структурі спеціальних шкіл передбачено підготовчі класи, основна мета роботи яких – підготовка дітей до навчання в школі.

Read more about Освіта дітей з особливими потребами: пошуки та перспективи

Готовність вчителя до роботи з дітьми з особливими потребами

З огляду на те, що до категорії дітей з особливими потребами в першу чергу відносять дітей з вадами фізичного або психічного розвитку, то основна увага даного виступу зосереджена саме на особливостях роботи з даною групою учнів. За деякими класифікаціями до цієї ж групи належать діти позбавлені батьківського піклування, діти з проявами гіперактивності та діти групи ризику, а також учні, що знаходяться на індивідуальному навчанні. Однак, найчастіше дані категорії дітей не є такими, що взаємно виключають одна одну. Важливо зауважити, що тут мова йде лише про дітей, які відвідують загальноосвітні навчальні заклади.

Read more about Готовність вчителя до роботи з дітьми з особливими потребами

Сучасні підходи до морального виховання учнів з вадами інтелекту

Наслідки ураження центральної нервової системи у школярів з вадами інтелекту значно ускладнюють виховну роботу з ними. Проте в цих дітей є і багато можливостей для розвитку. Тому мета виховання у спеціальній школі не виводиться із особливостей учнів. Вади психофізичного розвитку не можуть бути ґрунтом для формулювання особливих “дефектологічних” цілей і завдань, пристосованих до дефекту. Виховний процес так само спрямовується на всі сторони розвитку особистості, а його джерелами виступають діяльність і спілкування. У процесі виховання у дітей формують систему знань, переконань, навичок, якостей і рис особистості, стійких звичок поведінки, які слугуватимуть їм основою для подальшого самостійного життя.

Read more about Сучасні підходи до морального виховання учнів з вадами інтелекту

Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами

Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами
Міністерства освіти і науки України

Президія Академії педагогічних наук України

Рішення колегії  23.06.99 № 7/5—7 16.06.99. І 1—7/6—6
Про Концепцію державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами

Концептуальні ідеї пропонованого стандарту базуються на положеннях Конституції України, Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, на досягненнях вітчизняної і зарубіжної дефектологічної науки, на результатах експериментальних досліджень, національних традиціях нашого суспільства. Загальноосвітня підготовка учнів розглядається у поєднанні з формуванням соціальне адаптованої особистості. Існуюча в Україні система спеціального навчання і виховання орієнтується на державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів.

Read more about Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами